Dane kontaktowe

Dane-kontaktowe

BPS Leasing S.A. - Centrala
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
tel. +48 /22/ 578 14 00

KRS 0000368784, NIP 5272640207, REGON 142641281
kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN opłacony w całości

Zapytanie o ofertę
infobpsl@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny w Warszawie

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
woj. mazowieckie (z wyjątkiem powiatu: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego), łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie
Dawid Bożyczko
tel. 669-506-084
e-mail: dawid.bozyczko@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
woj. lubelskie, mazowieckie (powiat:siedlecki, sokołowski, węgrowski, łosicki)
Iwona Kałdonek
tel. 669-660-532
e-mail: iwona.kaldonek@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny w Krakowie

ul. Bożego Ciała 23, 31-059 Kraków
woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
Tomasz Pyra
tel. 669-660-601
e-mail: tomasz.pyra@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 14, 35-025 Rzeszów
woj. podkarpackie
Rafał Liszka
tel. 669-507-587
e-mail: rafal.liszka@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny we Wrocławiu

ul. Krasińskiego 27, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, opolskie, lubuskie
Rafał Wołek
tel. 669-500-670
e-mail: rafal.wolek@bpsleasing.pl

Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. gen. Andersa 5, 15-124 Białystok
woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
Joanna Stefanowicz
tel. 797-605-812
e-mail: joanna.stefanowicz@bpsleasing.pl

Obsługa umów zawartych

tel. +48 22 57-81-437, +48 22 57-81-407

Zakończenia umów

tel. +48 81 531-95-62

Windykacja i sprzedaż przedmiotów poleasingowych

tel. +48 22 57-81-405, 669-508-724

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368784, NIP 5272640207, REGON 142641281, kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN opłacony w całości