Dane kontaktowe

Dane-kontaktowe

BPS Leasing S.A. - Centrala
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
tel. +48 /22/ 578 14 00

KRS 0000368784, NIP 5272640207, REGON 142641281
kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN opłacony w całości

Zapytanie o ofertę
infobpsl@bpsleasing.pl

Region Warszawa
woj. mazowieckie (z wyjątkiem powiatu: siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łosickiego), łódzkie
Dawid Bożyczko
tel. 669-506-084
e-mail: dawid.bozyczko@bpsleasing.pl

Region Lublin
woj. lubelskie, mazowieckie (powiat:siedlecki, sokołowski, węgrowski, łosicki), woj. podkarpackie
Iwona Kałdonek
tel. 669-660-532
e-mail: iwona.kaldonek@bpsleasing.pl

Region Kraków, Katowice
woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
Tomasz Pyra
tel. 669-660-601
e-mail: tomasz.pyra@bpsleasing.pl

Region Wrocław
woj. dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, opolskie, lubuskie
Rafał Wołek
tel. 669-500-670
e-mail: rafal.wolek@bpsleasing.pl

Region Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Agnieszka Knop
tel. 669-507-587
e-mail: agnieszka.knop@bpsleasing.pl

Region Trójmiasto
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie
Marek Lis
tel. 721-001-243
e-mail: marek.lis@bpsleasing.pl

Region Białystok
woj. podlaskie
Joanna Stefanowicz
tel. 797-605-812
e-mail: joanna.stefanowicz@bpsleasing.pl

Obsługa umów zawartych

tel. +48 22 57-81-403, +48 22 57-81-407

Windykacja i sprzedaż przedmiotów poleasingowych

tel. +48 22 57-81-405, 669-508-724

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368784, NIP 5272640207, REGON 142641281, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN opłacony w całości