• BPS Leasing

  BPS Leasing

  BPS Leasing to spółka z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, łączącego tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością.

  Zrzeszenie tworzy ponad 300 Banków Spółdzielczych oraz Bank BPS, co stanowi około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łączna liczba ponad 2 300 placówek i ponad 2 200 bankomatów daje temu Zrzeszeniu pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce, z polskim kapitałem.

  Działamy szybko i efektywnie. Oferujemy elastyczne warunki umowy leasingu i harmonogramu płatności, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Dostarczamy nowoczesne usługi faktoringowe poprawiajace płynność finansową.

  Oferta BPS Leasing i Faktoring dostępna jest w Oddziałach Banku BPS oraz współpracujących Banków Spółdzielczych Grupy BPS.
  Tym samym dostępność naszych usług powoduje, że jesteśmy firmą leasingową i faktoringową najbliżej ludzi.

  mojbank.pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.