• Dla Akcjonariuszy

Dane rejestrowe spółki akcyjnej:

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368784, NIP 5272640207, REGON 142641281, kapitał zakładowy 2.000.001,00 PLN opłacony w całości.

Sprawozdania finansowe:

Dostępne na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24 - eKRS: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Dane jedynego akcjonariusza:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 8960001959, REGON 930603359, www.bankbps.pl

Kontakt dla akcjonariuszy:

tel. (22) 578-14-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowane walne zgromadzenia akcjonariuszy:

Brak zaplanowanego WZA.

 

Ostatnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

28.10.2021 r.

 

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o połączeniu BPS Leasing S A. i BPS Faktor S.A.

Wezwania akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce BPS Leasing nie później niż do 28 lutego 2021 r.

23.09.2020 r.

W związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BPS Leasing S.A. wzywa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., jako swojego jedynego akcjonariusza, do złożenia w centrali spółki dokumentów akcji, w celu wpisania akcjonariusza do Rejestru Akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z dniem 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 r. Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81.

Zarząd BPS Leasing S.A.

Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce BPS Leasing nie później niż do 28 lutego 2021 r.

13.10.2020 r.

W związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BPS Leasing S.A. wzywa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., jako swojego jedynego akcjonariusza, do złożenia w centrali spółki dokumentów akcji, w celu wpisania akcjonariusza do Rejestru Akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z dniem 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 r. Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81.

Zarząd BPS Leasing S.A.

Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce BPS Leasing nie później niż do 28 lutego 2021 r.

05.11.2020 r.

W związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BPS Leasing S.A. wzywa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., jako swojego jedynego akcjonariusza, do złożenia w centrali spółki dokumentów akcji, w celu wpisania akcjonariusza do Rejestru Akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z dniem 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 r. Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81.

Zarząd BPS Leasing S.A.

Czwarte wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce BPS Leasing nie później niż do 28 lutego 2021 r.

24.11.2020 r.

W związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BPS Leasing S.A. wzywa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., jako swojego jedynego akcjonariusza, do złożenia w centrali spółki dokumentów akcji, w celu wpisania akcjonariusza do Rejestru Akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z dniem 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 r. Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81.

 Zarząd BPS Leasing S.A.

Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w spółce BPS Leasing nie później niż do 28 lutego 2021 r.

15.12.2020 r.

W związku z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BPS Leasing S.A. wzywa Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., jako swojego jedynego akcjonariusza, do złożenia w centrali spółki dokumentów akcji, w celu wpisania akcjonariusza do Rejestru Akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z dniem 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 r. Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 81.

 Zarząd BPS Leasing S.A.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.