Władze

Tomasz Szurmak

PREZES ZARZĄDU

Od kilkunastu lat związany z instytucjami finansowymi zajmując się ryzykiem kredytowym, windykacją, restrukturyzacją oraz sprzedażą wierzytelności. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami z sektora large corporate, MŚP oraz detalicznego w obszarze bankowości i leasingu. W latach 2008-2018 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora w Departamencie Windykacji. Od listopada 2018 r. na stanowisku Dyrektora w obszarze Personal Finance w BNP Paribas Bank Polska S.A. Prowadził wykłady dotyczące wyceny zabezpieczeń kredytowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowane przez Związek Banków Polskich. W latach 2002 – 2008 zatrudniony w BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing) na stanowisku Menedżera w Pionie Obsługi Umów.

W maju 2019 r. Tomasz Szurmak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu BPS Leasing S.A.

Adam Surowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jest absolwentem warszawskiej SGH oraz kursów doskonalenia umiejętności menadżerskich ICAN Institute. Pan Adam Surowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w leasingu. W latach 1995-2010 był zatrudniony w spółce BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing), gdzie przeszedł drogę zawodową od Doradcy Klienta po Dyrektora Zarządzającego. W latach 2010-2012 współtworzył spółkę BPS Leasing S.A. w Zrzeszeniu BPS. W latach 2012-2015 był zatrudniony jako doradca branżowy koncernu Hitachi Capital Corporation Tokio przy uruchomieniu operacji koncernu w Polsce.

W czerwcu 2016 r. Adam Surowski został ponownie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BPS Leasing S.A. a w okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. jako p.o. Prezesa Zarządu.

Elżbieta Żmijewska

Arkadiusz Zwierzchowski

Michał Jakubowski

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.