Skip to main content

Władze i Dyrektorzy

  • Zarząd Spółki

  • Rada Nadzorcza

  • Dyrektorzy

Tomasz Szurmak

PREZES ZARZĄDU

Od kilkunastu lat związany z instytucjami finansowymi zajmując się ryzykiem kredytowym, windykacją, restrukturyzacją oraz sprzedażą wierzytelności. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami z sektora large corporate, MŚP oraz detalicznego w obszarze bankowości i leasingu. W latach 2008-2018 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Dyrektora w Departamencie Windykacji. Od listopada 2018 r. na stanowisku Dyrektora w obszarze Personal Finance w BNP Paribas Bank Polska S.A. Prowadził wykłady dotyczące wyceny zabezpieczeń kredytowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowane przez Związek Banków Polskich. W latach 2002 – 2008 zatrudniony w BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing) na stanowisku Menedżera w Pionie Obsługi Umów.

W maju 2019 r. Tomasz Szurmak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu BPS Leasing S.A.

Adam Surowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jest absolwentem warszawskiej SGH oraz kursów doskonalenia umiejętności menadżerskich ICAN Institute. Pan Adam Surowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w leasingu. W latach 1995-2010 był zatrudniony w spółce BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing), gdzie przeszedł drogę zawodową od Doradcy Klienta po Dyrektora Zarządzającego. W latach 2010-2012 współtworzył spółkę BPS Leasing S.A. w Zrzeszeniu BPS. W latach 2012-2015 był zatrudniony jako doradca branżowy koncernu Hitachi Capital Corporation Tokio przy uruchomieniu operacji koncernu w Polsce.

W czerwcu 2016 r. Adam Surowski został ponownie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BPS Leasing S.A. a w okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. jako p.o. Prezesa Zarządu.

dr Mieczysław Groszek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Posiada stopień doktora ekonomii. W latach 1973–1991 pracownik naukowy SGH (d. SGPiS) w Katedrze Ekonomii. Od 1990 związany jest z bankowością. Był m.in. wiceprezesem Banku Własności Pracowniczej SA (dziś po przejęciach i fuzjach PKO Bank Polski SA), wiceprezesem i prezesem Polskiego Banku Rozwoju SA oraz wiceprezesem BRE Banku SA (obecnie mBank SA). Zajmował stanowisko dyrektora generalnego, a następnie prezesa w MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. W latach 2002 do 2010 był prezesem zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie mLeasing), pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Polskiego Związku Leasingu). Od grudnia 2010 do kwietnia 2017 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich. Nie kandydował na kolejną kadencję z zamiarem objęcia funkcji prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa, którą powołał ZBP. Fundacja zarządza funduszem, finansującym rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych na polskim rynku. Jako członek Komitetu Wykonawczego reprezentował Związek Banków Polskich w Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli. Doprowadził do powołania w 2015 przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.  W latach 2006–2018 był członkiem Grupy wysokiego szczebla do spraw zrównoważonego finansowania (High Level Expert Group on Sustainable Finance) powołanej przez Komisję Europejską, która w styczniu 2018 opublikowała raport Financing Sustainable European Economy. Przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych: m.in. Banku Ochrony Środowiska SA, TUiR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria i Skanska Poland, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Więcej na pl.Wikipedia.org.

Elżbieta Żmijewska

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zwierzchowski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej

Adam Surowski

p.o. Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu

Adam Zwoliński

Dyrektor Departamentu Rozwoju

Barbara Gąsiorowska

Dyrektor Departamentu Operacyjnego ds. Leasingu, Prokurent

Anna Łuniewska

Dyrektor Departamentu Operacyjnego ds. Faktoringu

Adam Bartosiewicz

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Kontrolingu

Paweł Jakubczyk

Dyrektor Departamentu Ryzyka i Restrukturyzacji, Prokurent
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.