Skip to main content
 • Połączenie z BPS Faktor
 • Połączenie z BPS Faktor

  Połączenie z BPS Faktor

  Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 r. doszło do połączenia BPS Leasing S.A. z BPS Faktor S.A. poprzez przeniesienie całego majątku BPS Faktor S.A. na BPS Leasing S.A. W wyniku połączenia BPS Faktor S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a BPS Leasing S.A. zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła  we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. BPS Faktor S.A. Spółka BPS Leasing S.A. działa pod marką "BPS Leasing i Faktoring" oferując zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe.

  Aktualne dane prawne po połączeniu to:

  BPS Leasing S.A.
  ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
  NIP 5272640207, REGON 142641281, KRS 0000368784
  kapitał zakładowy 2.000.001,00 PLN

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją prasową w tym zakresie.

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.