Skip to main content
 • Kariera
 • Twoja kariera

  Twoja kariera

  Myślisz o związaniu swojej kariery z uznaną na polskim rynku Grupą BPS?

  Lubisz podejmować nowe wyzwania zawodowe?

  Jeśli szukasz pracy, posiadasz wiedzę specjalistyczną w dziedzinie leasingu, faktoringu lub skończyłeś studia i chcesz związać swoją przyszłość z branżą finansową, prześlij nam swoje zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Może się zdażyć, że obecnie nie prowadzimy postępowania rekrutacyjnego, w związku z powyższym, jeżeli chcesz żebyśmy uwzględnili Twoje CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BPS Leasing S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  Zawsze aktualne oferty pracy znajdziesz na: 

  Dlaczego warto?

  Miła atmosfera

  Członek Grupy BPS

  Zgrany Zespół

  Benefity

  Możliwość rozwoju zawodowego

  Złoty Laur Klienta 2022

  Przydatne informacje

  Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa (dalej: „BPS Leasing”).

  Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  BPS Leasing przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Administratora. BPS Leasing zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

  BPS Leasing dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
  • 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
  • 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

  Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

  Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy BPS oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV) oraz kadrowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

  Przekazywanie danych do państw trzecich

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

  Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

  Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/
  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.