Skip to main content
 • Polityka prywatności
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, BPS Leasing S.A. zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności i polityce plików cookies BPS Leasing S.A.

  Polityka prywatności i polityka plików cookies

   

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.