• Likwidacja szkód

  Likwidacja szkód

  Zaletą naszych produktów ubezpieczeniowych jest wszechstronne wsparcie w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych oraz dedykowana sieć serwisów naprawczych w całej Polsce, dostępna w fomularzu zgłoszenia szkody online.

  W przypadku, gdy doszło do szkody przedmiotu leasingu, należy zgłosić zdarzenie do Zakładu Ubezpieczeń. Następnie niezbędne jest zgłoszenie szkody do BPS Leasing. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza online:

  Zgłoszenie szkody online

  lub formularza pdf:

  Zgłoszenie szkody online daje możliwość naprawy pojazdu we współpracującej sieci naprawczej, gdzie otrzymują Państwo szeroki wachlarz korzyści i kompleksową pomoc między innymi:

  • Zgłoszenie szkody do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń
  • Bezpłatny samochód zastępczy na cały okres naprawy
  • Pomoc merytoryczną, w tym kompletowanie pełnej dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody
  • Organizację oględzin pojazdu
  • Możliwość umówienia usługi door to door
  • Bezgotówkowe rozliczenie szkody
  • Pierwszeństwo napraw dla klientów BPS Leasing
  • Dedykowaną osobę do obsługi pełnego procesu szkody

  Lista rekomendowanych serwisów znajduje się przy polu do wpisania serwisu naprawczego w formularzu internetowym.

  Upoważnienie do odbioru odszkodowania wystawiane jest jedynie po wypełnieniu zgłoszenia na stronie www lub przesłaniu formularza zgłoszenia w formie PDF. Faktura za naprawę wystawiana jest na Leasingobiorcę i rozliczana zgodnie z zawartym ubezpieczeniem na pojeździe.

  Informacja administratora danych osobowych

  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy leasingu, tj. w celu zgłoszenia szkody przedmiotu leasingu i zrealizowania związanych z tym obowiązków. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies BPS Leasing S.A.

  Szkody częściowe

  W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, w pierwszej kolejności należy zgłosić zdarzenie do Zakładu Ubezpieczeń:

  • Z polisy AC – w przypadku, do uszkodzenia pojazdu doszło z winy własnej lub z winy osoby trzeciej, ale sprawca jest nieznany
  • Z polisy OC sprawcy – w przypadku, gdy sprawca i  okoliczności zdarzenia są znane oraz znane są dane polisy (numer polisy, ważność polisy, dane pojazdu). W tym przypadku rekomendowane  jest wezwanie policji celem sporządzenia notatki policyjnej.

  Po  zgłoszeniu szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, niezbędne jest zgłoszenie tego zdarzenia do BPS Leasing.

  Zgłoszenie to odbywa się na poprzez wypełnienie formularza online:

  Zgłoszenie szkody online

  bądź poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail  formularza zgłoszenia pdf:

  Zgłoszenie szkody online daje możliwości naprawy pojazdu we współpracującej  sieci naprawczej, gdzie otrzymują Państwo szeroki wachlarz korzyści i kompleksową pomoc między innymi:

  • Zgłoszenie szkody do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń
  • Bezpłatny samochód zastępczy na cały okres naprawy
  • Pomoc merytoryczną, w tym kompletowanie pełnej dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody
  • Organizację oględzin pojazdu
  • Możliwość umówienia usługi door to door
  • Bezgotówkowe rozliczenie szkody
  • Pierwszeństwo napraw dla klientów BPS Leasing
  • Dedykowaną osobę do obsługi pełnego procesu szkody

  Lista rekomendowanych serwisów znajduje się przy polu do wpisania serwisu naprawczego w formularzu internetowym.

  Upoważnienie do odbioru odszkodowania wystawiane jest jedynie po wypełnieniu zgłoszenia na stronie www lub przesłaniu formularza zgłoszenia w formie PDF. Faktura za naprawę wystawiana jest na Leasingobiorcę i rozliczana zgodnie z zawartym ubezpieczeniem na pojeździe.

  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy leasingu, tj. w celu zgłoszenia szkody przedmiotu leasingu i zrealizowania związanych z tym obowiązków. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies BPS Leasing S.A.

   

  Szkody całkowite

  Szkodę należy zgłosić odpowiednio z ryzyka AC lub OC sprawcy do Zakładu Ubezpieczeń.

  Kwalifikacja szkody jako całkowitej następuje w sytuacji gdy koszty naprawy przekraczają:

  • 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia dla szkód z ryzyka AC
  • 100% wartości pojazdu na dzień zdarzenia w przypadku szkód z ryzyka OC sprawcy

  Decyzję ubezpieczyciela o kwalifikacji szkody należy przesłać niezwłocznie na adres :

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów naprawy pojazdu.

  Odszkodowanie z tytułu szkody jest wypłacane na rzecz Leasingodawcy.

  Leasingobiorca ma możliwość zakupu uszkodzonego pojazdu.

  Po uzyskaniu decyzji wypłaty bądź odmowy wypłaty odszkodowania oraz po sprzedaży pozostałości pojazdu nastąpi rozliczenie i zamknięcie umowy leasingu.

  Szkody kradzieżowe

  Kradzież należy niezwłocznie zgłosić na policję oraz do właściwego dla posiadanej polisy AC Zakładu Ubezpieczeń.

  Skan potwierdzenia powiadomienia policji wraz z numerem szkody należy przesłać na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Leasingobiorca zobowiązany jest przekazać dokumentację zgodnie z prośbą Zakładu Ubezpieczeń oraz o przesłanie na adres (do uzgodnienia)

  • Oryginał dowodu rejestracyjnego
  • Oryginał potwierdzenia zgłoszenia na policji
  • W terminie późniejszym oryginał postanowienia o umorzeniu  

  Po przekazaniu kompletu wymaganych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń i uzyskaniu decyzji  wypłaty bądź odmowy wypłaty odszkodowania, nastąpi rozliczenie i zamknięcie umowy leasingu.

  Informacja administratora danych osobowych

  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy leasingu, tj. w celu zgłoszenia szkody przedmiotu leasingu i zrealizowania związanych z tym obowiązków. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies BPS Leasing S.A.

  Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia straty finansowej (GAP):

  BPS Leasing S.A. - Centrala
  ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
  NIP 5272640207, REGON 142641281
  Concept Tower, 14 piętro

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: +48 (22) 578-14-00

  Adres korespondencyjny w sprawach faktoringu:
  BPS Leasing S.A. (następca prawny BPS Faktor S.A.)
  ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEĆ SPRZEDAŻY LEASINGU I POŻYCZKI

  Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Grzybowska 87
  00-844 Warszawa

  woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie
  Dawid Bożyczko - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 669 506 084
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  woj. łódzkie
  Joanna Machynia
  tel. 669 508 594
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

  woj. lubelskie
  Iwona Surowska - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 669 660 532
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Edyta Rak - Menadżer Klienta
  tel. 572 779 838
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 53, 30-114 Kraków

  woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
  Tomasz Pyra - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 669 660 601
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny we Wrocławiu
  ul. Krasińskiego 27, 50-449 Wrocław

  woj. opolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie
  Rafał Wołek - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 669 500 670
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny w Białymstoku
  ul. Fabryczna 4 lok.0d, 15-483 Białystok

  woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
  Joanna Stefanowicz - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 797 605 812
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin

  woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie
  Dariusz Trzciński - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
  tel. 724 828 868
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Autoryzowane Przedstawicielstwo w Bielsku-Białej
  ul. Cieszyńska 365 lok.111, 43-382 Bielsko-Biała
  Damian Piszczek
  tel. 605 067 819
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Autoryzowane Przedstawicielstwo w Olsztynie
  ul. Jarocka 59/2, 10-698 Olsztyn
  Marcin Jermal
  tel. 602 116 980
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Rafał Rojek
  tel. 602 190 453
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEĆ SPRZEDAŻY FAKTORINGU

  Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

  woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie
  Radosław Ciesiulski - Regionalny Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu
  tel. 724 828 838
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 53, 30-114 Kraków

  woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie
  Rafał Zębala - Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu
  tel. 665 006 898
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  OBSŁUGA UMÓW LEASINGU I POŻYCZKI

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. +48 22 57-81-437, +48 22 57-81-407
  tel. kom.: 797-605-806, 797-605-807, 665-335-065669-502-272

  Zakończenia umów:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. +48 81 531-95-62
  tel. kom.: 665-335-065, 669-502-272

  https://www.bpsleasing.pl/leasing/obsluga-umow

  OBSŁUGA UMÓW FAKTORINGU

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: +48 669 999 523, +48 669 999 524, +48 665 007 677, +48 695 405 930

  KSIĘGOWOŚĆ

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  WINDYKACJA I PRZEDMIOTY POLEASINGOWE
  LEASING:
  tel. 608-398-609
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  https://www.bpsleasing.pl/przedmioty-poleasingowe

  FAKTORING:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  r. pr. Marcin Zadrożny
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.