Skip to main content
 • O nas
 • O nas

  O nas

  BPS Leasing S.A. jest Spółką w Grupie BPS, działającą pod marką "BPS Leasing i Faktoring". Świadczymy kompleksowe usługi leasingu środków trwałych dla przedsiębiorców posiadających plany inwestycyjne w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa, a także usługi faktoringowe poprawiające płynność.

  Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych usług leasingu i faktoringu przede wszystkim dla Klientów Grupy BPS, w celu wsparcia ich rozwoju, utrzymując długoterminowe, oparte na partnerstwie relacje biznesowe.

  Usługi BPS Leasing i Faktoring są komplementarne w stosunku do produktów Banku BPS S.A. oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Dzięki temu zapewniają one możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie faktoringu czy finansowania inwestycji Klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

  Dzięki profesjonalnej kadrze oraz zapleczu finansowemu Banku BPS i Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, BPS Leasing i Faktoring zapewnia najwyższy poziom usług dla swoich Klientów, będąc jednocześnie Twoim najbliższym Partnerem i Doradcą.

  Jesteśmy członkiem Związku Polskiego Leasingu, Polskiego Związku Faktorów oraz członkiem wspierającym Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

  Nasi Partnerzy to liderzy w swojej dziedzinie.

  Usługi BPS Leasing i Faktoring dostępne są w placówkach własnych, a także w oddziałach Banku BPS i współpracujących Banków Spółdzielczych.

  Tym samym dostępność naszych usług powoduje, że jesteśmy firmą najbliżej ludzi. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia polski kapitał, dzięki finansowaniu z Banku BPS S.A. oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych.

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.