Skip to main content

W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty:

  • Faktor (BPS Leasing i Faktoring) - wyspecjalizowana instytucja finansowa, która na podstawie podpisanej umowy faktoringowej nabywa od faktoranta wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów bądź usług.
  • Faktorant (dostawca) - dostawca towarów bądź usług, któremu przysługuje wierzytelność pieniężna w stosunku do odbiorcy.
  • Kontrahent (odbiorca, dłużnik) - odbiorca towarów lub usług zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego wobec faktoranta.

Schemat transakcji faktoringowej:
(1) Faktorant wyraża zgodę na cesje wierzytelności podpisując umowę faktoringową z Faktorem.
(2) Faktorant sprzedaje towary, produkty bądź usługi swojemu Kontrahentowi i wystawia fakturę.
(3) Faktorant przekazuje Faktorowi dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (elektroniczne kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru bądź usługi).
(4) Faktor wypłaca Klientowi zaliczkę do wysokości 90% wartości brutto faktury.
(5) Kontrahent spłaca wierzytelności wobec Faktora po upływie określonej liczby dni.
(6) W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu spłaty wierzytelności Faktor dochodzi swoich wierzytelności.
(7) Następuje rozliczenie transakcji pomiędzy Faktorem a Faktorantem poprzez zwrot funduszu gwarancyjnego (pozostałej części wierzytelności).

Dzięki faktoringowi Klient może korzystać ze swoich pieniędzy zaraz po dokonaniu sprzedaży, nie czekając na spłatę należności przez Kontrahenta!

BPS Leasing S.A.
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
NIP 5272640207, REGON 142641281

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 (22) 578-14-00

bsy

SIEĆ SPRZEDAŻY LEASINGU I POŻYCZKI

Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

woj. mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie
Dawid Bożyczko - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
669 506 084
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpraca z pośrednikami
Joanna Machynia - Kierownik Zespołu
669 508 594
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny w Lublinie
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

woj. lubelskie
Iwona Surowska - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
669 660 532
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Rak - Menadżer Klienta
572 779 838
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny w Krakowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53, 30-114 Kraków

woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Tomasz Pyra - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
669 660 601
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 27, 50-449 Wrocław

woj. opolskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie
Rafał Wołek - Z-ca Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu
669 500 670
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny w Białymstoku
ul. Fabryczna 4 lok.0d, 15-483 Białystok

woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie
Joanna Stefanowicz - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
797 605 812
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 11B, 70-370 Szczecin

woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie
Dariusz Trzciński - Regionalny Dyrektor Sprzedaży
724 828 868
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autoryzowane Przedstawicielstwo w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 365 lok.111, 43-382 Bielsko-Biała
Damian Piszczek
605 067 819
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autoryzowane Przedstawicielstwo w Olsztynie
ul. Jarocka 59/2, 10-698 Olsztyn
Marcin Jermal
602 116 980
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rafał Rojek
602 190 453
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autoryzowane Przedstawicielstwo w Poznaniu
Magdalena Lewandowska
697 913 662
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SIEĆ SPRZEDAŻY FAKTORINGU

Oddział Regionalny w Krakowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53, 30-114 Kraków

wszystkie województwa
Rafał Zębala - Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu
665 006 898
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPRZEDAŻ LEASINGU NIERUCHOMOŚCI

Departament Sprzedaży i Marketingu
Zespół Transakcji Korporacyjnych
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Sylwia Węgrzynowska - Z-ca Dyrektora Departamentu
669 660 145
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBSŁUGA UMÓW LEASINGU I POŻYCZKI

OBSŁUGA SPRZEDAŻOWA (ZESPÓŁ REALIZACJI TRANSAKCJI)

+48 22 57-81-437   +48 22 57-81-407

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA, ZAKOŃCZENIA UMÓW (ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
665-335-065   669-502-272

https://www.bpsleasing.pl/leasing/obsluga-umow

OBSŁUGA UMÓW FAKTORINGU

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 669 999 523   +48 669 999 524  +48 665 007 677  +48 695 405 930

KSIĘGOWOŚĆ

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WINDYKACJA I PRZEDMIOTY POLEASINGOWE
LEASING:
608-398-609
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.bpsleasing.pl/przedmioty-poleasingowe

FAKTORING:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

r. pr. Marcin Zadrożny
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.