Skip to main content

10-lecie leasingu w Grupie BPS!!!

13-10-2020

 

Minęło już 10 lat od powstania spółki leasingowej w Grupie BPS. Dokładnie w dniu 25.10.2010 r. w KRS została zarejestrowana spółka pod nazwą Leasing Spółdzielczy S.A. Tym samym została wypełniona luka produktowa dla Klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS, którzy do tej pory musieli poszukiwać produktów leasingowych w konkurencyjnych grupach bankowych. Początkowo spółka działała w unikalnym na rynku modelu refinansowania transakcji, poprzez wykup wierzytelności leasingowych przez poszczególne banki, co dawało im wymierne korzyści w postaci dochodu odsetkowego realizowanego w czasie na ich bilans. Już w pierwszym roku działalności spółka zawarła pierwsze umowy leasingu.

W 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na obecną tj. BPS Leasing S.A. Zawarte zostały strategiczne dla spółki umowy z podmiotami zewnętrznymi jak umowa wdrożenia zintegrowanego systemu obsługi leasingu, umowa o współpracy z największym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce oraz liderami polskiego rynku ubezpieczeniowego. Udało się również zrealizować rekordową transakcję leasingu nieruchomości o wartości około 107 mln zł netto.

Kolejne lata to aktywny rozwój współpracy z Bankiem BPS i Bankami Spółdzielczymi w zakresie zaspokajania potrzeb leasingowych ich Klientów. W 2013 r. spółka wdrożyła zintegrowany system obsługi leasingu oraz zawarła umowę o współpracy z wiodącym biurem rzeczoznawczym dla potrzeb wycen przedmiotów leasingu.

W 2016 r. BPS Leasing wdrożył klasyczną formę refinansowania transakcji leasingowych tj. w formie kredytu, co ułatwiło operacyjny proces realizacji i obsługi transakcji głównie dla Klientów Banków Spółdzielczych. Jeszcze w tym samym roku zawarte zostały pierwsze umowy na bilans i ryzyko spółki.

Kolejne lata to rekordowe przyrosty liczby współpracujących Banków Spółdzielczych oraz pozyskanych w ten sposób, zadowolonych Klientów, czego wyrazem było otrzymane godło „Laur Klienta – Odkrycie 2020”. Uruchomiony został dla nich Portal Klienta, oferujący wiele możliwości w tym e-faktury czy rozliczenia. Wprowadzona została możliwość zawarcia umowy leasingu on-line oraz nowe produkty jak finansowanie w walucie euro, leasing fotowoltaiki czy wynajem floty dla Grupy BPS. Rok 2020 to również przyjęcie BPS Leasing w poczet członków Związku Polskiego Leasingu czy pierwszy spot reklamowy w serwisie YouTube a także wdrażanie Portalu Doradcy dla Banków Spółdzielczych i Banku BPS, dla jeszcze lepszej obsługi naszych Klientów.

Dziękujemy za ten czas Bankom Spółdzielczym i Bankowi BPS, a przede wszystkim naszym wspólnym Klientom, bez których nie byłoby wspólnego sukcesu. Z dumą będziemy nadal wspierać polską bankowość spółdzielczą oraz inicjatywy inwestycyjne lokalnych przedsiębiorców. Dzięki sieci Banków Spółdzielczych jesteśmy firmą leasingową najbliżej ludzi.

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.