Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Biznes Raport Gazety Finansowej - Perły Polskiego Leasingu 2023

Biznes Raport Gazety Finansowej - Perły Polskiego Leasingu 2023

08-09-2023

Zapraszamy do zapoznania się z Biznes Raportem Gazety Finansowej - Perły Polskiego Leasingu 2023, w którym zawarta została poniższa wypowiedź ekspercka Prezesa Zarządu BPS Leasing i Faktoring - Tomasza Szurmaka. Całość dostępna TUTAJ.

Branża leasingowa coraz bardziej zaangażowana w finansowanie ekologicznych flot pojazdów oraz niskoemisyjnych środków transportu i komercyjnych nieruchomości

Zmieniające się otoczenie makroekonomiczne oraz wzrost znaczenia energooszczędnych i neutralnych klimatycznie środków i metod prowadzenia działalności gospodarczej zmuszają również instytucje finansujące rozwój, w tym spółki leasingowe, do coraz bardziej zaawansowanej współpracy z tymi klientami, którzy inwestują w nowoczesne technologicznie środki trwałe, spełniające normy ekologiczne i środowiskowe.

Szczególnie widoczne jest to w branży transportowej, dla której leasing od lat jest głównym źródłem finansowania i motorem rozwoju i unowocześniania taboru transportowego. Zauważalne staje się w tym segmencie leasingu preferowanie przez spółki leasingowe ekologicznych rozwiązań transportowych, a więc leasing pojazdów, zasilanych paliwem ekologicznym (np. skroplonym gazem ziemnym LNG) oraz pojazdów elektrycznych. Samochody te emitują znacząco mniej spalin CO² i charakteryzują się cichszą pracą. Z uwagi na niższe spalanie są tańsze w eksploatacji. Ponadto mogą być użytkowane na drogach objętych restrykcyjnymi przepisami dla pojazdów ciężarowych i są zwalniane w niektórych krajach z opłat autostradowych. Powyższe czynniki oraz proekologiczne modele biznesowe i świadoma polityka transportu niskoemisyjnego coraz mocniej wpływają na decyzje firm leasingowych o współpracy przy finansowaniu potrzeb klientów w zakresie użytkowanych przez nich pojazdów.

Finansowanie nowoczesnych środków transportu, spełniających wymogi ekologiczne i klimatyczne, to widoczny nowy trend w branży leasingu samochodów, zarówno w leasingu pojazdów lekkich, jak i pojazdów ciężarowych. Częstokroć staje się on wręcz priorytetem strategii spółek leasingowych, dla których cele środowiskowe oraz konsekwentne i odpowiedzialne działania proekologiczne mają tak samo duże znaczenie. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż dzięki korzystaniu z leasingu nowoczesnych i ekologicznych pojazdów leasingobiorcy stają się bardziej atrakcyjnymi uczestnikami rynku i wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną.

Leasing dla branży transportowej pozostaje najważniejszym źródłem finansowania majątku ruchomego. To najszybszy i najbardziej adekwatny sposób użytkowania i nabywania środków transportu oraz - poprzez stałe dopasowywanie okresów leasingu oraz struktury spłat, a także opcji na zakończenie umów leasingu - najlepsza metoda odnawiania taboru i zapewnienia sobie najnowocześniejszych technologicznie pojazdów. To także metoda na pozbycie się ryzyka przestarzałości użytkowanych środków transportu oraz dostosowanie się do postępu, automatyzacji i innowacyjności w świecie zaawansowanych technologii XXI wieku.

Nowoczesność pojawia się również coraz częściej w odniesieniu do leasingu innych aktywów, w tym także nieruchomości komercyjnych. BPS Leasing jako spółka aktywnie finansująca projekty leasingu nieruchomości komercyjnych zwraca szczególną uwagę zarówno na spełnianie przez finansowane budynki obowiązujących wskaźników certyfikacji (tzw. certyfikaty BREEAM), jak i na obecne i przyszłe koszty użytkowania nieruchomości. Te nowoczesne standardy budowlane – dla nowych oraz modernizowanych budynków – stwarzają klientom branży leasingu nieruchomości możliwości ekologicznego i zrównoważonego budownictwa oraz ograniczają negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne. Tym samym, dzięki możliwościom stwarzanym m.in. przez leasing nieruchomości, powstają przyjazne dla zdrowia i środowiska nowoczesne budynki, co poprawia komfort pracy ich użytkowników.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.