Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • BPS Leasing w ścisłej czołówce firm leasingowych wg portalu finansowego money.pl

BPS Leasing w ścisłej czołówce firm leasingowych wg portalu finansowego money.pl

28-07-2023

Spółka BPS Leasing i Faktoring skutecznie konkuruje swoimi warunkami cenowymi z największymi spółkami leasingowymi. W najnowszej klasyfikacji porównawczej ofert z 16 firm leasingowych, przeprowadzonej przez money.pl,  zajęliśmy 4 miejsce biorąc pod uwagę sumę opłat leasingowych.

W przeprowadzonym w czerwcu 2023r. przez portal money.pl badaniu ofert spółek leasingowych z punktu widzenia efektywnych kosztów leasingu przykładowo samochodu osobowego Spółka BPS Leasing i Faktoring – biorąc pod uwagę łączną sumę opłat leasingowych - zajęła 4 miejsce wśród ankietowanych 16 firm leasingowych. Uwzględniając tylko wysokość miesięcznej raty leasingowej Spółka zajęła miejsce szóste. Wyniki tego rankingu pokazują, że oferta cenowa na finansowanie zarówno nowych, jak i używanych, samochodów osobowych pozwala BPS Leasing i Faktoring śmiało konkurować na rynku. Warto również przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do konkurencji Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat, związanych z obsługą umowy leasingu.

- Od wielu lat nasza oferta, bazująca na stabilnym finansowaniu z banku BPS, jest niezmiennie mocno konkurencyjna. Ofertę leasingową naszej Spółki cechuje ponadto przejrzystość opłat i dopasowanie obciążeń do rodzaju prowadzonej działalności, np. do sezonowości. Tym samym nasze produkty leasingowe są coraz bardziej atrakcyjne dla naszych Klientów oraz zwiększają konkurencyjność BPS Leasing S.A. W końcowym efekcie rośnie sprzedaż i poprawiają się wyniki finansowe Spółki ocenia Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

 

– Oferta naszej Spółki obejmuje różnorodne środki trwałe. Oprócz pojazdów leasingujemy także maszyny i urządzenia produkcyjne oraz  nieruchomości komercyjne. Angażujemy się w leasing odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim ogniw i instalacji fotowoltaicznych. Współpracujemy z Klientami, którzy inwestują w nowoczesne pojazdy, spełniające normy ekologiczne i środowiskowe, np. samochody zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG. Wraz z siecią Banków Spółdzielczych oraz w ramach Zrzeszenia BPS możemy w sposób jeszcze bardziej dynamiczny zwiększać skalę naszych obrotów i usług – dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową w Zrzeszeniu BPS, która świadczy kompleksowe usługi leasingu środków trwałych dla przedsiębiorców, realizujących plany inwestycyjne i  rozwojowe w swoich przedsiębiorstwach. Usługi BPS Leasing i Faktoring są komplementarne w stosunku do produktów Banku BPS oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Dzięki temu zapewniona jest możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb Klientów w zakresie finansowania ich inwestycji i zakupów środków trwałych, niezależnie od tego, czy będzie to nabycie pojazdu lub maszyny czy też długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz zapleczu finansowemu Banku BPS Spółka BPS Leasing i Faktoring zapewnia najwyższy poziom usług dla swoich Klientów, będąc równocześnie najbliższym partnerem Klienta w jego otoczeniu i regionie działania.

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.