Skip to main content

Branża leasingowa w I połowie 2021 r.

04-08-2021

W pierwszej połowie 2021 roku firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę 40,5 mld PLN, co pokazuje dynamikę rynku w wysokości 36,2% r/r. Ten rezultat stanowi dobry prognostyk dla wyników całego 2021 roku, który może okazać się rekordowy dla całej branży. Struktura rynku leasingowego pokazuje, że wzrost nastąpił we wszystkich najważniejszych grupach produktów, w tym w leasingu pojazdów lekkich o 29% (17,7 mld PLN), pojazdów ciężarowych o 91% (9,4 mld PLN) oraz w leasingu maszyn i urządzeń o 21,8% (11,3 mld PLN).

 

 

Największą grupę odbiorców usług leasingowych stanowią Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (73,8% według danych Związku Polskiego Leasingu). Transakcje z dużymi firmami to 25,3% wolumenu leasingu. Pozostali klienci to leasingobiorcy indywidualni. Najczęściej leasingowanym aktywem pozostają pojazdy lekkie (43,6% rynku leasingu), oraz maszyny i urządzenia (27,9%). Pojazdy ciężarowe to 23,2% rynku, inne aktywa (sprzęt IT, środki transportu powietrznego, wodnego i kolejowego) stanowią 4,5% rynku, zaś nieruchomości 0,7%.

 

Poprawiająca się w Polsce koniunktura oraz aktywność gospodarcza i inwestycyjna pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy wzrost sprzedaży usług leasingowych oraz oczekiwać szybkiego powiększenia skali i znaczenia leasingu, szczególnie w segmencie leasingu maszyn i urządzeń oraz IT. Według badań poziom koniunktury zarówno wśród konsumentów jak i wśród przedsiębiorców wzrasta, a to wraz z poprawą nastrojów inwestycyjnych oraz oczekiwanym wzrostem zamówień wpłynie najprawdopodobniej na dobre wyniki sektora leasingowego. Tym samym branża leasingowa powinna w 2021 roku z naddatkiem zniwelować spadki sprzedaży z lat 2019 i 2020.

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.