Skip to main content

Branża leasingowa w okresie pandemii

25-03-2021

Jak wynika z badania Komisji Europejskiej (SAFE 2020), mino trudnej sytuacji w gospodarce i mniejszej liczby inwestycji, 63% polskich przedsiębiorców, z sektora MŚP, uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania i rozważa skorzystanie z niego w przyszłości. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla ponad połowy firm MŚP (55%), podczas gdy na trzecie miejsce  (z piątego) awansowały dotacje (49%).

 

Wg danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2020 r. aktywa trwałe sfinansowane leasingiem i pożyczką wyniosły 70 mld zł, przy po raz pierwszy odnotowanej dynamice rynku na poziomie -10,1% r/r.

Żródło: Związek Polskiego Leasingu

Odbiorcami usług leasingowych pozostają głównie mikro i małe firmy, czyli Klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,5 % w strukturze Klientów firm leasingowych. Są to często również Klienci Banków Spółdzielczych Grupy BPS. Największą (53,6%) grupą Klientów są mikro firmy (Klienci o obrotach do 5 mln zł), Klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 19,9%. 26% udział w strukturze Klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł, podczas gdy transakcje zawierane z Klientami indywidualnymi mają 0,5% udział w rynku.

 

Żródło: Związek Polskiego Leasingu

Branża leasingowa w 2021 r.

  • Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest taki, że z analizy ZPL wynika, że w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi starty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu, co oznacza odbicie rynku.
  • Szacuje się, że w 2021 r. dynamika rynku leasingu może wynieść +11%.
  • W bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł.
  • Firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla większości badanych grup środków trwałych, dlatego już dziś warto zapewnić sobie źródło ich finansowania. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla sektora nieruchomości.

      

Wachlarz wartości dla Klienta zdecydowanie przemawia za leasingiem, dlatego też jeśli planujesz inwestycję w firmie koniecznie skontaktuj się z naszym doradcą

 

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Sylwia Węgrzynowska – Dyrektor Departamentu, tel.: 22 578-14-36

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.