Skip to main content

Certyfikat Ekologiczna Firma dla BPS Leasing S.A.

22-12-2023

Miło nam poinformować, iż nasza aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) została doceniona. Otrzymaliśmy wyróżnienie w formie Certyfikatu - Ekologiczna Firma, za podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska i zrównowazonego rozwoju.

Dziękujemy!

Certyfikat - Ekologiczna Firma

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.