Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Dynamiczny wzrost wolumenu transakcji faktoringowych w 2021 roku

Dynamiczny wzrost wolumenu transakcji faktoringowych w 2021 roku

08-01-2022

Według danych z zamknięcia roku obrotowego obroty faktoringowe BPS Leasing i Faktoring w 2021 roku po raz pierwszy w historii Spółki przekroczyły 1 mld PLN. Wolumen sfinansowanych w ubiegłym roku przez Spółkę wierzytelności wyniósł 1 035 629 625,83 PLN i jest on wyższy o 36,3% niż w 2020 roku i aż o 73,5% w porównaniu z rokiem 2019. Roczny plan sprzedaży w zakresie faktoringu został wykonany w 108,58%.

- Obroty faktoringowe BPS Leasing i Faktoring stanowią potwierdzenie rosnącego znaczenia tego produktu w Zrzeszeniu BPS. Natomiast przyjęta przez nas strategia sprzedaży w oparciu o sieć bankowości spółdzielczej oraz konkurencyjna cenowo oferta, dedykowana pod potrzeby naszych klientów, są instrumentami działania, przynoszącymi planowane rezultaty – mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

 

 

BPS Leasing i Faktoring stale poszerza współpracę z siecią Banków Spółdzielczych, organizując cykliczne szkolenia i webinaria produktowe oraz wzmacniając rolę Banków Spółdzielczych w propagowaniu i oferowaniu faktoringu wśród swoich Klientów. Faktoring stanowi naturalne i potrzebne uzupełnienie produktów bankowych i pogłębia oraz utrwala relacje Klienta z danym Bankiem.

Wyniki BPS Leasing i Faktoring pokazują, że przedsiębiorcy postrzegają faktoring coraz bardziej jako szybki i efektywny sposób finansowania ich działalności, a także jako instrument dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania należności. W perspektywie roku 2022 rysuje się dalszy wzrost obrotów faktoringowych, zwłaszcza dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dla których faktoring jest źródłem pozyskiwania środków finansowych oraz pozwala im bardzo szybko regulować własne zobowiązania.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania faktoringiem w Zrzeszeniu BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

 

„Zmieniamy się dla Was”

 

 

Źródło informacji:

BPS Leasing i Faktoring

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.