• O nas
  • Aktualności
  • Faktoring abonamentowy dla MŚP ze stałym kosztem finansowania, niezależnym od WIBOR

Faktoring abonamentowy dla MŚP ze stałym kosztem finansowania, niezależnym od WIBOR

19-07-2022

BPS Leasing i Faktoring zachęca do skorzystania w Grupie BPS z prostej, wygodnej i przejrzystej oferty finansowania działalności bieżącej w formie FAKTORINGU ABONAMENTOWEGO. Klienci korzystający z faktoringu abonamentowego ponoszą tylko jeden koszt tej usługi w formie stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej. Za miesiąc, w którym została podpisana Umowa, opłata nie jest pobierana.

W czasach rosnącej inflacji oraz kolejnych podwyżek stóp procentowych zalety faktoringu wydają się oczywiste. Rysująca się stagnacja gospodarcza i pogorszenie płynności finansowej powodują dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W tej sytuacji faktoring abonamentowy to dobry instrument finansowania sprzedaży do stałych odbiorców, zwłaszcza gdy koszt kredytu jest obecnie niepewny i stale rośnie w ślad za kolejnymi podwyżkami stawek WIBOR – mówi Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

W przypadku faktoringu abonamentowego koszt finansowania jest stały, ponieważ Klient płaci miesięczny abonament, niezależny od intensywności, częstotliwości i sposobu wykorzystywania przyznanego i postawionego do dyspozycji limitu faktoringowego. Koszt faktoringu nie jest także uzależniony od oceny jakościowej Klienta, liczby Kontrahentów i terminów płatności faktur. Wykorzystywanie limitów finansowania leży w pełni w gestii każdego Faktoranta. Ponieważ Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, ma możliwość obliczenia z góry pełnych kosztów faktoringu, co pozwala precyzyjnie kalkulować ceny dla Odbiorców oraz uzyskać dodatkowe rabaty u Dostawców z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań.

Poprzez transparentną ofertę faktoringu oraz szybki proces decyzyjny chcemy zwiększyć popularność faktoringu abonamentowego wśród Klientów banków spółdzielczych.Dla nich to znakomity sposób na poprawę płynności finansowej oraz wzrost konkurencyjności, dzięki możliwości wydłużenia terminów płatności swoim Kontrahentom. Poza tym Klienci nie muszą obawiać się nagłego wzrostu kosztu finansowania działalności bieżącej, co w obecnej sytuacji rynkowej daje im znaczący komfort oraz pozwala skupić na rozwijaniu biznesu ‒ dodaje Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Niewątpliwą zaletą faktoringu abonamentowego jest to, że w przeciwieństwie do kredytu bankowego jego koszt nie jest zależny wprost od aktualnych stawek WIBOR. Aplikacja faktoringowa jest uproszczona i co do zasady faktoring jest łatwiej dostępny niż kredyt, zwłaszcza dla sektora MŚP, gdyż nie angażuje majątku trwałego Klienta na zabezpieczenie finansowania. W tym miejscu należy podkreślić, iż faktoring jest produktem komplementarnym wobec kredytu bankowego i nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej Klienta. Ponadto Klient zyskuje pakiet dodatkowych usług, takich jak: prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców czy monitorowanie i egzekwowanie płatności, co pozwala mu zaoszczędzić czas pracowników służb finansowo-księgowych, a co za tym idzie dodatkowe pieniądze.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia, tj. 1 grudnia 2021 roku, Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe.

Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

 

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.