• O nas
  • Aktualności
  • Faktoring receptą na problemy płynnościowe polskiego sektora MŚP

Faktoring receptą na problemy płynnościowe polskiego sektora MŚP

13-09-2022

Coraz więcej firm wskazuje na mnożące się kłopoty finansowe związane z zatorami płatniczymi oraz utrzymaniem bieżącej płynności finansowej, co potwierdza opublikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” (PARP, Warszawa 2022).

Płynność finansowa jako jeden z najważniejszych mierników kondycji firmy determinuje w znaczącym stopniu rozwój działalności przedsiębiorstw, ich możliwości inwestycyjne oraz utrzymanie wykwalifikowanego personelu. Odsetek przedsiębiorców, którzy wg Raportu PARP obawiali się utraty płynności finansowej, wyniósł 33%. Najbardziej narażone były na nią mikro-firmy (35%), w następnej kolejności małe (29,2%), średnie (21,4%) i duże (20,0%).

Jako główny powód zagrożenia utraty płynności finansowej wskazywano utratę klientów (57%) oraz ograniczenia działalności z powodu pandemii Covid-19 (37%), zaś w dalszej kolejności wysokie koszty spłat kredytów i pożyczek (37%) i ograniczenia działalności w związku z wojną w Ukrainie (33%). Ponad 90% firm wskazało więcej niż jeden powód groźby utraty płynności finansowej.  

Wysoka inflacja i kolejne podwyżki stóp procentowych, rekordowe ceny nośników energii, wahania złotego i wyraźne osłabienie polskiej waluty oraz duża niepewność rynkowa wobec spodziewanego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego negatywnie wpływają na zdolność kontrahentów do terminowego regulowania należności i nasilenia problemu zatorów płatniczych.

Korzyści z faktoringu

W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać zalety faktoringu oraz coraz chętniej i odważniej korzysta z tego produktu, który znakomicie reguluje zatory płatnicze i poprawia płynność bieżącą, a także zapewnia bezpieczeństwo obrotu, co pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firm. Rynek faktoringu rośnie bardzo dynamiczne, w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i osiągnął wolumen 223 mld zł sfinansowanych faktur. Natychmiastowy dostęp do gotówki, właściwa ocena i strukturyzacja ryzyka oraz profesjonalne zarządzanie portfelem wierzytelności to elementy oferty faktoringowej, stanowiące istotne warunki do dalszego rozwoju biznesu.

W tym kontekście warto zauważyć, że bardzo dobrze prezentują się wyniki linii faktoringowej Spółki BPS Leasing i Faktoring, której obroty w pierwszym półroczu 2022 osiągnęły 553 mln zł. Wynik ten daje powód do założeń, że drugi raz z rzędu obroty faktoringowe Spółki przekroczą w 2022 roku miliard złotych.

Faktoring w Zrzeszeniu BPS

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Pełna oferta faktoringu dostępna jest w Zrzeszeniu BPS. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.