• O nas
  • Aktualności
  • Grupa BPS dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Grupa BPS dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

01-03-2022

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy.
Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy.
Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni.

Razem dla Ukrainy
Dołączamy do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i BLIK.
W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią bezpośrednio do NBU i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.
Konto jest ogólnodostępne, każdy może dokonać wpłaty, dlatego zachęcamy do dzielenia się numerem konta z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy
Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Każdy gest pomocy jest teraz ważny. Pamiętajmy o naszych sąsiadach!

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.