II edycja konkursu „Lider Leasingu 2021” rozstrzygnięta!

25-01-2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja konkursu „Lider Leasingu 2021”, którego organizatorem był BPS Leasing i Faktoring.

Konkurs „Lider Leasingu” jest adresowany do wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych, które współpracują z BPS Leasing i Faktoring. Jego głównym celem jest propagowanie i promowanie sprzedaży produktów Spółki w Zrzeszeniu BPS. Zwycięzcami zostają zaś osoby, osiągające najlepsze rezultaty w tej promocji oraz kreujące wartości dodatkowe dla Spółki.

Za rok 2021 Laureatami Konkursu zostali:

  • miejsce pierwsze: Pani Ewa Pieńkowska – pracownik Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Zabłudowie;
  • miejsce drugie: Pani Joanna Bajko – pracownik Hexa Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piątnicy Poduchownej;
  • miejsce trzecie: Pani Milena Łępicka – pracownik Banku Spółdzielczego z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej;
  • miejsce czwarte: Pan Paweł Leśniak – pracownik Banku Spółdzielczego z siedzibą w Limanowej.

Wszystkim Laureatom, a także Zarządom Banków Spółdzielczych, których pracownicy zakwalifikowali się do finału, serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej i obopólnie korzystnej współpracy z BPS Leasing i Faktoring!

Jednocześnie zachęcamy pracowników Banków Spółdzielczych do śledzenia komunikatów, pojawiających się na stronie https://www.bpsleasing.pl/ oraz w Intranecie, dotyczących organizowanych przez Spółkę konkursów i promocji.

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.