Skip to main content

Informacja prasowa o połączeniu BPS Leasing i BPS Faktor

01-12-2021

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 r. doszło do połączenia BPS Leasing S.A. z BPS Faktor S.A. poprzez przeniesienie całego majątku BPS Faktor S.A. na BPS Leasing S.A. W wyniku połączenia BPS Faktor S.A. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a BPS Leasing S.A. wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. BPS Faktor S.A. Spółka działa pod marką "BPS Leasng i Faktoring" oferując zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją prasową w tym zakresie.

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.