Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Klienci BPS Leasing i Faktoring mogą już potwierdzać tożsamość mDowodem

Od 1 września 2023 r. Klienci BPS Leasing i Faktoring mogą już potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu, zamiast tradycyjnym dowodem osobistym. Wystarczy, że posiadają w telefonie aplikację mObywatel 2.0, w której dostępny jest mDowód.

mDowód nie jest cyfrową wersją tradycyjnego dowodu osobistego, lecz równoważnym dokumentem tożsamości – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. Dokument jest ważny tylko w Polsce.

Jak działa potwierdzanie tożsamości mDowodem?

Weryfikacja wizualna – podobna do weryfikacji tradycyjnych dokumentów, podczas której osoba weryfikująca powinna sprawdzić elementy mDowodu na okazanym smartfonie Klienta (fotografię, hologram, który zmienia barwę przy poruszaniu smartfonem, datę ostatniej aktualizacji danych, zegar pokazujący aktualną datę i godzinę, elementy dynamiczne, czyli ruchomy element graficzny prezentujący białoczerwoną flagę, grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi);
 
Metoda funkcjonalna – metoda uzupełniajaca względem weryfikacji wizualnej, polegająca na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu);
 
Metoda kryptograficzna – metoda rekomendowana, realizowana przez funkcję weryfikatora w aplikacji mObywatel 2.0. W procesie weryfikacji jest sprawdzana zarówno ważność certyfikatu, jak również samego dokumentu. Klient, który będzie chciał potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0 zostanie poproszony przez naszego Pracownika o zalogowanie się na swoim smartfonie do aplikacji, następnie zeskanowanie kodu QR lub wpisanie kodu 6-cyfrowego, które udostępnimy. Po zeskanowaniu lub wpisaniu kodu nasz Pracownik otrzyma w systemie (lub w swojej aplikacji mObywatel na służbowym smartfonie) potwierdzenie danych Klienta wraz ze zdjęciem. Metoda ta wykorzystywana jest również w naszych procedurach zdalnych.

Więcej informacji znajdziesz na https://info.mobywatel.gov.pl/
 
"Zmieniamy się dla Was"
 
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.