Kolejny konkurs organizowany przez BPS Leasing!!!

01-05-2021

Tym razem konkurs pod nazwą „Przyjaciel BPS Leasing” skierowany jest do Pracowników całego Zrzeszenia BPS (wszystkie podmioty, które mają podpisaną z BPS Leasing umowę o współpracy), a jego celem jest dalsze promowanie sprzedaży leasingu w Zrzeszeniu BPS. Konkurs ruszył 1 maja 2021 r. i będzie trwał do 31 lipca 2021 r. a jego główną nagrodą jest Toyota Corolla Sedan do użytkowania na okres 3 miesięcy, wraz z kartą paliwową o wartości 500 zł. 

Co musisz zrobić, żeby ją zdobyć? Niewiele. Szczegóły konkursu sprawdzisz w Regulaminie.  

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich Pracowników Zrzeszenia BPS

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.