Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Leasing i faktoring dla firm produkcyjnych i przetwórstwa przemysłowego

Leasing i faktoring dla firm produkcyjnych i przetwórstwa przemysłowego

22-04-2022

Leasing i faktoring w Grupie BPS jest szybkim rozwiązaniem dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach i działach gospodarki, w tym przede wszystkim dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i przetwórczej. Zarówno leasing, jak i faktoring, oferowane są od 1 grudnia 2021 r. w ramach Zrzeszenia BPS przez jeden podmiot, tj. BPS Leasing S.A., działający pod marką „BPS Leasing i Faktoring”.

– W naszej ofercie staramy się spełniać potrzeby klientów z uwzględnieniem specyfiki ich działania, sezonowości sprzedaży oraz innych czynników, wpływających na większe lub mniejsze zapotrzebowanie na leasing i faktoring. Każdorazowo przygotowujemy oferty w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem. Pozwala to naszym Klientom na elastyczną i dostosowaną do specyfiki ich  działalności obsługę umowy leasingowej oraz efektywnie korzystać z limitu faktoringowego powiedział Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Faktoring jest środkiem finansowania obrotu Klienta, dopasowanym do jego potrzeb i sprofilowanym z punktu widzenia charakterystyki danej branży. Wzmacnia pozycję konkurencyjną Klienta i poprawia wydatnie płynność finansową. Ponadto faktoring pełny nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa i umożliwia mu dodatkowe finansowanie w banku. Dodatkowo Faktor monitoruje płatności, prowadzi rozliczenia faktur oraz windykuje niesolidnych dłużników.

 

– W połączonej produktowo Spółce zaprezentujemy szeroką gamę usług. Oferujemy m.in. leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn i urządzeń, leasing instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing zwrotny nieruchomości dochodowych. W linii faktoringowej oprócz faktoringu klasycznego proponujemy także prosty w kalkulacji i przejrzysty faktoring abonamentowy, a ponadto  faktoring eksportowy i - dla najlepszych klientów - faktoring odwrotny” dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

 

Leasing z kolei umożliwia sfinansowanie inwestycji w środki trwałe, odnawianie parku maszyn, urządzeń i środków transportu. Leasing jest postrzegany jako najbardziej istotne zewnętrzne źródło finansowania oraz jako atrakcyjna alternatywa wobec kredytu lub zakupu gotówkowego. Oferta leasingowa stwarza korzystne warunki finansowe i obejmuje różne produkty, takie jak finansowanie zakupu i użytkowania środków trwałych, maszyn i urządzeń, środków transportu, wyposażenia itp. Leasing umożliwia sfinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, przede wszystkim sprzęt fotowoltaiczny.

Oba produkty są adresowane do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność przez minimum 12 miesięcy w przypadku leasingu oraz minimum 18 miesięcy w przypadku faktoringu. Jako faktoranci i korzystający akceptowane są zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wymagane jest prowadzenie pełnej sprawozdawczości finansowej lub przynajmniej książki przychodów i rozchodów wraz z rocznym bilansem i rachunkiem wyników.

Dzięki faktoringowi Klient uwalnia należności, zamrożone na okres płatności faktury. Pieniądze ze sfinansowanych faktur Klient otrzymuje na swoje konto już tego samego dnia. Faktoring pełny chroni również Klienta przed nieterminowymi zapłatami przez kontrahenta, zwłoką w zapłacie lub brakiem zapłaty. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku płatników zagranicznych, od których dochodzenie wierzytelności bezpośrednio przez Klienta może być dla niego czaso- i pracochłonne, jak również bardzo kosztowne.

Leasing to także sposób na odnawianie i modernizację użytkowanych i niezbędnych w procesie produkcyjnym środków produkcji, zarówno parku maszynowego, jak i pojazdów oraz infrastruktury. Poprzez leasing Klient wymienia stare i mniej wydajne maszyny i urządzenia na nowe i najbardziej nowoczesne, co pozwala mu skutecznie rywalizować z konkurencją rynkową oraz generować stały wzrost poziomu sprzedaży i jakości sprzedawanych wyrobów i towarów.

Przykładowe korzyści z faktoringu i leasingu dla firm produkcyjnych i przetwórstwa przemysłowego

  • Dzięki korzystaniu z leasingu nasi Klienci mogą sfinansować zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu, niezbędnych do wzrostu dynamiki sprzedaży i poprawy konkurencyjności. To szybki, efektywny i optymalny sposób odnawiania parku maszynowego oraz wymiany pojazdów w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz wymogów klimatycznych i środowiskowych, w tym również sfinansowania inwestycji proekologicznych Klientów.
  • Faktoring umożliwia natychmiastowy dostęp do środków finansowych, co pozwala Klientowi dokonywać szybkich i sprawnych zakupów surowców, materiałów i półproduktów, niezbędnych do prowadzenia działalności. Klient ma lepszą pozycję konkurencyjną dzięki możliwości oferowania swym odbiorcom dłuższych terminów płatności bez pogarszania własnej płynności.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Zrzeszeniu BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

 

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.