Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

Leasing i faktoring nie zwalniają tempa w bankowości spółdzielczej

11-08-2022

Klienci Banków Spółdzielczych coraz częściej korzystają z leasingu i faktoringu, gdyż cenią te usługi za szybkość działania i podejmowania decyzji, umiejętność dopasowania produktów do ich potrzeb oraz stabilność, bezpieczeństwo i wiarygodność oferty.

Według danych organów branżowych, czyli Związku Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Faktorów, zrzeszone w tych związkach firmy leasingowe i faktoringowe odnotowały w pierwszym półroczu 2022 silny wzrost wolumenów finansowania należności i zobowiązań w drodze faktoringu i niewielki finansowania leasingowego.

Polski Związek Faktorów podał najnowsze dane statystyczne zrzeszonych w Związku firm faktoringowych, z których wynika wzrost w pierwszym półroczu 2022 roku obrotów faktoringowych o 32,3% r/r. Na koniec czerwca br. łączne obroty branży w 2022 roku wyniosły 223 mld zł. Aż 79% Klientów branży to firmy produkcyjne oraz dystrybucyjne, stosujące dla swoich odbiorców odroczone terminy płatności. Z usług faktoringowych korzysta ponad 22 tysięcy przedsiębiorstw, a przedmiotem finansowania w okresie pierwszego półrocza 2022 było prawie 11 mln faktur. W tym miejscu warto podkreślić, iż faktoring to przede wszystkim efektywny sposób finansowania działalności oraz polepszania płynności, a także dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania zobowiązań. Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie wykorzystują także faktoring pełny (ubezpieczony), który to produkt zabezpiecza ryzyko płatnicze kontrahentów.

- Konkurencja w sektorze bankowym wymusza na Bankach Spółdzielczych konieczność poszukiwania i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań bazujących na wspólnych standardach i cross-sellingu specjalistycznych produktów jak leasing czy faktoring, co wpływa na pogłębienie relacji z obecnymi Klientami Banków Spółdzielczych oraz uatrakcyjnia ich ofertę, zwiększając przy tym możliwość pozyskania nowych Klientów oraz minimalizując ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji – mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Według statystyk Związku Polskiego Leasingu w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 41,6 mld zł, co oznacza spadek wolumenu o 2,8% r/r. Największą (50,6%) grupą Klientów tej branży są mikro firmy o obrotach do 5 mln zł oraz firmy o obrotach między 5 a 20 mln zł (20,1% Klientów), co daje łącznie aż 70,7% mikro i małych firm, korzystających z leasingu. Zahamowanie wzrostu wolumenu związane jest przede wszystkim z ograniczonej dostępności nowych aktywów, przeznaczonych do leasingu, oraz z niepewności makroekonomicznej.

– Warto również zauważyć, że określeni w danych statystycznych jako podstawowi Klienci z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowią najważniejszą i docelową grupę Klientów Banku BPS oraz całego Zrzeszenia BPS. Dlatego BPS Leasing i Faktoring poszerza systematycznie współpracę z siecią Banków Spółdzielczych poprzez cykliczne szkolenia i webinaria produktowe oraz propagowanie i oferowanie przedmiotowych produktów wśród Klientów Banków Spółdzielczych – dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Na tym tle bardzo dobrze prezentują się wyniki Spółki BPS Leasing i Faktoring, która jest spółka dedykowaną do leasingu i faktoringu w Zrzeszeniu BPS. Obroty faktoringowe Spółki w pierwszym półroczu 2022 wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2021 o 14%, osiągając wartość 553 mln zł. Wynik ten pozwala zakładać, że drugi raz z rzędu Spółka przekroczy miliard złotych obrotów faktoringowych rocznie. Z kolei w linii leasingowej sprzedaż w I półroczu wyniosła 86 mln zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. Mimo więc kłopotów z podażą przedmiotów leasingu oraz niezdecydowaniem przedsiębiorców w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych wynik leasingowy Spółki jest jak najbardziej zadowalający.

Powyższe dane świadczą o stale wzrastającym znaczeniu faktoringu i leasingu jako szybkich, bezpiecznych i stabilnych produktach finansowych, uzupełniających kredyt bankowy.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.