Skip to main content

Media o nas - bankier.pl

10-07-2020

Zachęcamy do lektury artykułu na bankier.pl: "BPS Leasing przystąpił do Związku Polskiego Leasingu"

 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/BPS-Leasing-przystapil-do-Zwiazku-Polskiego-Leasingu-7921563.html

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.