Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Mocne odbicie w branży leasingu to dobra koniunktura dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców - wyniki branży po pierwszym półroczu 2023

Mocne odbicie w branży leasingu to dobra koniunktura dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców - wyniki branży po pierwszym półroczu 2023

01-08-2023

Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki branży leasingowej po pierwszym półroczu 2023 r. Prognozowany przez ekspertów Związku stabilny i wyraźny wzrost osiągnął niemal 15 proc. w porównaniu z okresem sprzed roku.

  • Wyniki zostały zaprezentowane przez ekspertów ZPL podczas konferencji prasowej 1 sierpnia 2023 r.
  • Wzrost rzędu 14,9 proc. przewyższył oczekiwania ekspertów Związku.
  • Dane z otoczenia makroekonomicznego wskazują, że zbliżona dynamika może być zachowana, a łączna kwota udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingową finansowania jeszcze pod koniec 2023 roku przekroczy 100 mld zł.
  • Dla firm leasing jest pierwszym wyborem wśród metod finansowania środków trwałych służących rozwojowi przedsiębiorstw.

Warszawa, 1.08.2023. Związek Polskiego Leasingu co kwartał prezentuje podsumowanie wyników branży leasingowej. Dane pochodzą ze sprawozdań firm członkowskich ZPL oraz organizacji współpracujących, dzięki temu łącznie z doszacowaniem raporty Związku obejmują 100 proc. polskiego rynku. Organizacja skupia 32 podmioty – firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Leasing rośnie razem z przedsiębiorcami
Wyniki branży leasingu po pierwszym półroczu 2023 roku napawają optymizmem. Wyniosły one 47 miliardów 828 milionów zł, co oznacza wzrost o dokładnie 14,9 proc. w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku. Jak kształtowała się struktura finansowania przedmiotów leasingu? Zgodnie z przewidywaniami, siłą napędową polskiej branży leasingowej było finansowanie pojazdów lekkich – 46,9 proc. – co razem z ciężarowymi dało łącznie 72 proc. Maszyny i inne urządzenia objęły nieco ponad ¼ wartości umów (25,2 proc.), a inne transakcje zmieściły się w 5 proc.

Leasing motorem gospodarki
Leasing jest dla firm najbardziej opłacalnym, a więc i istotnym instrumentem finansowym, wspierającym inwestycje przedsiębiorstw. Portfel aktywnych umów branży leasingowej dotyczących finansowana ruchomości, był wyższy po I półroczu 2023 r. od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (również w obszarze finansowania ruchomości): 192 mld zł dla leasingu vs 167,1 mld zł dla kredytów.
Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec I połowy 2023 r. wyniosła 196,3 mld zł, co oznacza 13,7 proc. wzrost r/r.
Trendy w poszczególnych grupach finansowanych aktywów potwierdzają bardzo dobrą dynamikę rozwoju rynku leasingu. Pojazdy lekkie czyli samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 t zyskały w ciągu roku 26,5 proc., a pojazdy ciężarowe w analogicznym okresie zyskały 15,8 proc. W strukturze pojazdów ciężarowych 53 proc. stanowiły ciągniki siodłowe, 23 proc. przyczepy i naczepy, 19 proc. pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, a jedynie 5 proc. autobusy. Grupą aktywów, która nieco straciła patrząc na jej dynamikę rozwoju są maszyny i urządzenia które straciły niemal 2 proc.

Zaufaj leasingowi
Jakie są nastroje polskich przedsiębiorców? Naprawdę niezłe, mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek odczytów PMI, ale jednocześnie poprawiał się szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm.
Jakie są prognozy branży leasingu do końca 2023 roku? Optymistyczne. Pomijając nieruchomości, które są ciągle na minusie, łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe na koniec roku mogą wynieść nawet 101-102 miliardy złotych (wobec 87,5 mld na koniec 2022 r.).

Żródło: Związek Polskiego Leasingu

– To historyczne wydarzenie. Nasza branża wspina się na leasingowy szczyt. Czy leasing rzeczywiście da napęd polskiej gospodarce? Okaże się już niedługo, natomiast istotne jest to, że – w przeddzień 30. rocznicy powstania Związku Polskiego Leasingu, którą będziemy obchodzić od początku 2024 r. – osiągamy wynik przekraczający 100 miliardów złotych finansowania udzielonego polskim przedsiębiorcom przez firmy leasingowe. – podsumowuje Monika Constant, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

 

Żródło: Związek Polskiego Leasingu

 

Żródło: Związek Polskiego Leasingu

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.