Skip to main content

Oferta BPSL i CRUZ dla Banków Spółdzielczych!!!

13-11-2019

Z przyjemnością informujemy, iż BPS Leasing S.A. i Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. (CRUZ) zawarły Umowę o współpracy, na podstawie której Banki Spółdzielcze będą mogły dokonywać zakupu od CRUZ środków trwałych w dogodnych formach finansowania. Więcej informacji >>>

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.