Skip to main content

Perły Polskiego Leasingu 2021

19-11-2021

Jest nam niezmiernie miło zawiadomić Państwa, że BPS Leasing S.A. jako jedna z trzech firm leasingowych, obok EFL i PKO Leasing, otrzymała wyróżnienie „Perły Polskiego Leasingu” za rok 2021, przyznawane rokrocznie przez „Gazetę Finansową”. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Spółki w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży leasingu oraz wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych, uwzględniających przede wszystkim potrzeby Klientów w okresie pandemii oraz wspierających ich na bieżąco w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Żródło: Gazeta Finansowa

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.