Skip to main content

Portal Klienta BPS Leasing już jest!!!

17-12-2019

Szanowni Klienci! Uprzejmie informujemy, iż zapowiadany Portal Klienta BPS Leasing został uruchomiony. Zachęcamy do korzystania!

W celu uzyskania dostępu do Portalu należy pobrać wniosek poniżej lub ze strony logowania i przesłać go do BPS Leasing.

Zaloguj się już dziś! Korzystaj z e-faktury i chroń środowisko naturalne!

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.