Skip to main content

Pożyczka leasingowa - nowy produkt w ofercie BPS Leasing

01-10-2023

Z przyjemnością informujemy, iż w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych Klientów pożyczką leasingową, od października 2023 r. wprowadzamy ten produkt do naszej oferty. Dostępny on będzie zarówno w placówkach własnych jak i w Oddziałach Banku BPS, placówkach współpracujących Banków Spółdzielczych Grupy BPS oraz u autoryzowanych Partnerów Handlowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Zapraszamy do korzystania z naszej kompleksowej oferty finansowania.

"Zmieniamy się dla Was"

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.