Skip to main content

Jeżeli jesteś kredytowym lub leasingowym Klientem Grupy BPS to zawierając nową umowę leasingu na samochód osobowy lub ciężarowy do 3,5 t. DMC, możesz skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania, połączonych z promocją "Karta paliwowa za 1 zł". Akcja jest ograniczona ilościowo i trwa do 30.06.2024 r.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.