Skip to main content

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Lider leasingu 2020"

12-02-2021

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu II edycji konkursu „Lider Leasingu 2020”, którego organizatorem był BPS Leasing S.A.

Konkurs skierowany był do pracowników Banków Spółdzielczych współpracujących z BPS Leasing,  a jego celem było propagowanie sprzedaży leasingu w Zrzeszeniu BPS.

Laureatami konkursu zostali:

  • miejsce pierwsze: Pan Władysław Palak - pracownik Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim
  • miejsce drugie: Pani Milena Łępicka - pracownik Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
  • miejsce trzecie: Pan Paweł Leśniak - pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej

Laureatom a także Zarządom Banków Spółdzielczych, których pracownicy zakwalifikowali się do finału, serdecznie gratulujemy!

"Zmieniamy się dla Was"

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.