Skip to main content

Rozstrzygnięcie konkursu Lider leasingu!

13-01-2020

Szanowni Państwo,

Doradcy Bankowi współpracujących Banków Spółdzielczych Grupy BPS,

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w naszym konkursie Lider leasingu! Pragniemy poinformować, iż w wyniku jego rozstrzygnięcia Komisja konkursowa oraz Zarząd BPS Leasing wyłonili 3 Laureatów z następujących Banków Spółdzielczych:

Miejsce Bank Spółdzielczy Kwota udzielonego finansowania PLN Kwota nagrody PLN
1. Hexa Bank Spółdzielczy 568.700,00 3.000,00
2. Bank Spółdzielczy w Leśnicy 315.000,00 2.500,00
3. Bank Spółdzielczy w Limanowej 274.120,19 2.000,00

Doradcom z tych Banków Spółdzielczych gratulujemy i zachęcamy do dalszej owocnej współpracy!

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.