Rozstrzygnięcie konkursu "Lider Leasingu 2020"

16-07-2020

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu „Lider Leasingu 2020”, którego organizatorem był BPS Leasing S.A.

Konkurs skierowany był do pracowników Banków Spółdzielczych współpracujących z BPS Leasing,  a jego celem było propagowanie sprzedaży leasingu. 

Laureatami konkursu zostali:

  • miejsce pierwsze: Pan Władysław Palak - pracownik Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim
  • miejsce drugie: Pan Paweł Leśniak - pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej
  • miejsce trzecie: Pani Marta Pruszyńska - pracownik Hexa Banku Spółdzielczego
  • miejsce czwarte: Pani Joanna Bajko - pracownik Hexa Banku Spółdzielczego
  • miejsce piąte: Pan Paweł Dec - pracownik Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Laureatom a także Zarządom Banków Spółdzielczych, których pracownicy zakwalifikowali się do finału, serdecznie gratulujemy!

 

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.