Rozstrzygnięcie konkursu „Lider Leasingu 2021”

30-06-2021

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu „Lider Leasingu 2021”, którego organizatorem był BPS Leasing S.A.

Konkurs, jak co roku, skierowany był do Pracowników Banków Spółdzielczych, współpracujących z BPS Leasing,  a jego celem było propagowanie sprzedaży leasingu w Zrzeszeniu BPS.

Laureatami konkursu zostali:

  • po raz kolejny miejsce pierwsze: Pan Władysław Palak - pracownik Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim
  • miejsce drugie: Pani Ewa Pieńkowska - pracownik Banku Spółdzielczego w Zabłudowie
  • miejsce trzecie: Pan Paweł Leśniak - pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej
  • miejsce czwarte: Pan Jarosław  Świderek – pracownik Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim

Laureatom, a także Zarządom Banków Spółdzielczych, których Pracownicy zakwalifikowali się do finału, serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy Pracowników Banków Spółdzielczych do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie https://www.bpsleasing.pl/ oraz w Intranecie.

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.