Skip to main content
 • O nas
 • Aktualności
 • Szeroka oferta BPS Leasing i Faktoring - podsumowanie dostępnych produktów na koniec 2023 r.

Szeroka oferta BPS Leasing i Faktoring - podsumowanie dostępnych produktów na koniec 2023 r.

18-12-2023

BPS Leasing i Faktoring jako Spółka produktowa Zrzeszenia BPS w zakresie leasingu i faktoringu odnotowuje dynamiczny, systematyczny wzrost, oferując swoim Klientom szeroką gamę produktów finansowych. Po III kwartałach bieżącego roku Spółka osiągnęła wzrost wolumenu obrotów o 51,1% w porównaniu z wynikami na koniec III kwartału 2022 r. Również liczba zawartych umów leasingowych wzrosła w tym samym okresie o 23%.

Spółka prezentuje swoim Klientom kompleksową paletę usług finansowych, obejmującą leasing, pożyczkę leasingową i faktoring.

W zakresie leasingu Spółka oferuje:

 • Leasing pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych,
 • Leasing ciągników siodłowych, pojazdów do przewozu osób (Autobusy, autokary)
 • Leasing środków produkcji, takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt oraz linie technologiczne.

W ofercie Spółki jest ponadto leasing nieruchomości komercyjnych (biurowce, lokale usługowe, magazyny i centra logistyczne).

Poza tym Spółka uruchomiła specjalistyczny produkt Agro Leasing, dedykowany dla gospodarstw rolnych mających NIP, REGON i będących czynnym podatnikiem VAT. W ramach Agro Leasingu oferujemy m.in. leasing specjalistycznych maszyn i pojazdów dla sektora rolnego.

Pożyczka leasingowa to produkt komplementarny do leasingu, w ramach którego oferujemy:

 • Finansowanie zakupu maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych lub pojazdów oraz innych wydatków inwestycyjnych
 • Refinansowanie wkładu własnego i nakładów, poniesionych na zakup w ramach Programów UE

Warto przypomnieć, że środek trwały, który jest przedmiotem finansowania w ramach umowy pożyczki, w przeciwieństwie do leasingu pozostaje przez cały okres finansowania własnością Klienta-Pożyczkobiorcy,

W ofercie Spółki jest również faktoring, zapewniający Klientom:

 • Zamianę swoich należności na gotówkę
 • Poprawę płynności finansowej
 • Zwiększenie konkurencyjności, np. poprzez wydłużenie kontrahentom terminów płatności
 • Kontrolę ryzyka i ubezpieczenia swoich należności w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Szeroka gama produktów powoduje, że nasi Klienci mogą liczyć w ramach współpracy z jednym podmiotem na kompleksowe finansowanie. Mamy nadzieję i wierzymy, że spotka się to z pozytywnym oddźwiękiem na rynku oraz wśród naszych Klientów, a produkty Spółki BPS Leasing będą przez nich często wykorzystywanymi i pożytecznymi dla rozwoju ich działalności produktami finansowymi  mówi Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

–  W środowisku bankowości spółdzielczej oraz w Zrzeszeniu BPS rośnie świadomość coraz bogatszej oferty produktowej Spółki. Różnorakie możliwości wsparcia działalności naszych Klientów w drodze leasingu, pożyczki bądź faktoringu gwarantują dostęp do nowoczesnych technologicznie środków trwałych, spełniających międzynarodowe normy ekologiczne i  środowiskowe – dodaje Adam Surowski, Wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Oferta Spółki dostępna jest w placówkach własnych, a także w oddziałach Banku BPS i współpracujących Banków Spółdzielczych.

"Zmieniamy się dla Was"

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.