Uruchomienie Portalu Doradcy dla Partnerów BPS Leasing

22-12-2020

W celu zwiększenia poziomu obsługi Klientów, rozpoczynamy udostępnianie Doradcom Banku BPS oraz współpracujących Banków Spółdzielczych nowego narzędzia obsługi, jakim jest Portal Doradcy. Narzędzie będzie udostępniane sukcesywnie zainteresowanym bankom z Grupy BPS, a także innym Partnerom handlowym.

Mamy nadzieję,  iż Portal Doradcy przyśpieszy oraz uprości proces obsługi Klientów zainteresowanych naszą ofertą leasingową. Będziemy go rozwijać udostępniając z czasem kolejne funkcjonalności.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z Regulaminem oraz zasadami korzystania, dostępnymi pod adresem logowania: doradca.bpsleasing.pl lub pod przyciskiem Zaloguj się na naszej stronie internetowej.

Portal działa również na urządzeniach mobilnych.

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.