• O nas
  • Aktualności
  • Zakończenie wzajemnego honorowania Zielonych Kart z Białorusią i Rosją

Zakończenie wzajemnego honorowania Zielonych Kart z Białorusią i Rosją

07-06-2022

Chcielibyśmy poinformować, że Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wypowiedziało z dniem 1 czerwca 2022 r. umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami, zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygasną 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Oznacza to, że po tym terminie jakiekolwiek certyfikaty Zielonych Kart, wystawione przez Członków Biura w jego imieniu, stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej.
Pozostaną one jednak nadal ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony.

Analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.