Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Zielony transport publiczny - leasing kosztem kwalifikowanym w nowym programie NFOŚiGW

Zielony transport publiczny - leasing kosztem kwalifikowanym w nowym programie NFOŚiGW

16-11-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program wspierający wymianę pojazdów komunikacji miejskiej ze spalinowych na elektryczne i wodorowe.

Budżet programu "Zielony transport publiczny" ma wynieść 1,3 mld zł, a leasing będzie kosztem kwalifikowanym. Nabory wniosków będą prowadzone w trzech etapach (w 2021, 2022 i 2023 r.)

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1666,zielone-swiatlo-dla-zielonego-transportu-publicznego.html

 

 

Żródło: NFOŚiGW

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.