Skip to main content

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa

24-07-2020

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów zaktualizowaliśmy certyfikaty bezpieczeństwa SSL na naszej stronie głównej: bpsleasing.pl oraz na Portalu Klienta: portal.bpsleasing.pl.

Zamknięta kłódka obok adresu oraz początek adresu https:// gwarantują szyfrowanie połączenia.

Przed zalogowaniem do Portalu Klienta należy zawsze sprawdzać ważność certyfikatu.

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.