Skip to main content

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa stron BPS Leasing

23-07-2021

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów i Partnerów zaktualizowaliśmy certyfikaty bezpieczeństwa SSL na naszej stronie głównej: bpsleasing.pl, na Portalu Klienta: portal.bpsleasing.pl oraz na Portalu Doradcy: doradca.bpsleasing.pl

Zamknięta kłódka obok adresu oraz początek adresu https://  gwarantują szyfrowanie połączenia.

Przed zalogowaniem do Portalu Klienta lub Portalu Doradcy należy zawsze sprawdzać ważność certyfikatu. Niektore przeglądarki automatycnzie blokują dostęp do witryn bez certyfikatów bezpieczeństwa lub gdy certyfikat sracił ważność.

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.