Skip to main content

Zmiana Regulaminu Portalu Doradcy

22-04-2021

W celu uproszczenia zasad rozliczeń z naszymi Partnerami biznesowymi w zakresie prezentowania swoim Klientom oferty BPS Leasing, zgodnie z zapisami poprzedniego Regulaminu, za 14 dni wejdzie w życie nowy Regulamin Portalu Doradcy. Dla zgłoszeń zaofertowanych w Portalu Doradcy nie będzie wymagany formularz zgłoszeniowy, jeśli taka forma była przewidziana w Umowie o współpracy. Mamy nadzieję, iż wpłynie to na sprawniejsze procedowanie zgłoszeń leasingowych.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.