Skip to main content
  • O nas
  • Aktualności
  • Zostaliśmy członkiem wspierającym Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Zostaliśmy członkiem wspierającym Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

25-03-2024

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 20 marca 2024 r. zostaliśmy przyjęci w poczet członków wspierających Krajowego Związku Banków Sółdzielczych.

Jesteśmy tym zaszczyceni i dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca oparta była na partnerskich relacjach, służących realizowaniu celów statutowych KZBS oraz wzmacnianiu naszych relacji biznesowych z bankami spółdzielczymi.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jako branżowa Izba gospodarcza, jest oficjalnym reprezentantem środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Reprezentuje banki spółdzielcze w kontaktach i współpracy z zagranicznymi środowiskami banków spółdzielczych. Wnosi znaczący wkład w budowanie przyjaznego dla banków spółdzielczych otoczenia prawno-regulacyjnego, przyczyniając się pośrednio do optymalizowania warunków obsługi członków i klientów banków spółdzielczych w ich lokalnych środowiskach. KZBS promuje i popiera w ramach swoich statutowych działań spółdzielcze wartości i spółdzielczy model biznesowy, będący alternatywą wobec modelu korporacyjnego, zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych partnerów branżowych, organów władzy, administracji i samorządu lokalnego. Kluczową wartością spółdzielczego modelu biznesowego i zarazem rękojmią jego demokratycznego charakteru jest zasada « jeden członek - jeden głos », która materializuje się w koncepcji spółdzielczego udziału, który jest wnoszony przez członka. Ta zasada istotnie odróżnia spółdzielnię od spółek prawa handlowego, w których ten tryb nie występuje. Niezbywalną wartością lokalnej bankowości, do której KZBS nawiązuje w swoich działaniach, jest społeczna odpowiedzialność i wrażliwość, utrwalona w historycznym procesie wzrastania banków spółdzielczych w lokalnych środowiskach, dostosowywana każdorazowo do wymogów współczesności i wyzwań przyszłości. Więcej informacji o KZBS znajdziesz TUTAJ.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.