#zostańwdomu - Umowa online i Portal Klienta

08-04-2020

BPS Leasing prowadza innowacyjny sposób zawierania umów leasingu online podczas videorozmowy, a przez Portal Klienta zawnioskujesz o restrukturyzację.

Sprawdź jak zawrzeć umowę leasingu online --->>>

 

 

Zaloguj się do Portalu Klienta (lub uzyskaj do niego dostęp) i zawnioskuj o restrukturyzację, jeśli Twoja firma została dotknięta skutkami pandemii koronawirusa --->>>

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.