III edycja konkursu „Lider Leasingu 2022” rozstrzygnięta!

29-07-2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja konkursu „Lider Leasingu 2022”, którego organizatorem był BPS Leasing i Faktoring.

Konkurs „Lider Leasingu” jest adresowany do wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych, które współpracują z BPS Leasing i Faktoring. Jego głównym celem jest propagowanie i promowanie sprzedaży produktów Spółki w Zrzeszeniu BPS. Zwycięzcami zostają zaś osoby, osiągające najlepsze rezultaty w tej promocji oraz kreujące wartości dodatkowe dla Spółki.

Za rok 2022 Laureatami Konkursu zostali:

  • miejsce pierwsze: Pan Krzysztof Najdychor – pracownik Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej;
  • miejsce drugie: Pani Milena Łępicka – pracownik Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Wszystkim Laureatom, a także Zarządom Banków Spółdzielczych, których pracownicy zakwalifikowali się do finału, serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej i obopólnie korzystnej współpracy z BPS Leasing i Faktoring!

Przypominamy o trwającym nadal konkursie „Przyjaciel BPS Leasing 2022” z pięcioma nagrodami Zarządu Spółki po 10.000,00 PLN. Wszystkich Pracowników Banków Spółdzielczych zachęcamy do udziału w konkursie! 

Jednocześnie zachęcamy pracowników Banków Spółdzielczych do śledzenia komunikatów, pojawiających się na naszej stronie internetowej oraz w Intranecie, dotyczących organizowanych przez Spółkę konkursów i promocji.

BPS Leasing i Faktoring jest spółką produktową Banku BPS, powstałą w wyniku połączenia spółki BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. Od dnia połączenia tj. 1 grudnia 2021 r. Spółka występuje pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używa marki BPS Leasing i Faktoring, oferując w ramach Grupy BPS zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. Dla wszystkich grup Klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro-przedsiębiorców i rolników oznacza to szybszy, prostszy i bardziej kompleksowy dostęp do obu tych produktów.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Grupie BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.bpsleasing.pl/kontakt.

"Zmieniamy się dla Was"

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.