Skip to main content

Uproduktowienie Klienta Banku Spółdzielczego

17-07-2020

 

Rozmowa z Panią Iwoną Jedlińską, Prezesem Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim, którego Pracownik został laureatem pierwszej nagrody w konkursie „Lider leasingu 2020” zorganizowanym przez BPS Leasing S.A.

 

Pani Prezes, Pracownik Państwa Banku został laureatem pierwszej nagrody w konkursie „Lider leasingu 2020” zorganizowanym przez BPS Leasing S.A. zgłaszając od początku trwania konkursu do dzisiaj włącznie, przedmioty leasingu o wartości prawie 3 mln PLN. Dodać należy, że ten Pracownik to Pracownik Oddziału w Suścu, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie tomaszowskim, co tylko potwierdza, że potencjał sprzedażowy jest wszędzie - mówi Sylwia Węgrzynowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w BPS Leasing S.A.

Sylwia Węgrzynowska: Jako Bank od początku trwania konkursu zgłosiliście nam łącznie przedmioty leasingu o wartości prawie 5 mln PLN. Jak się pozyskuje takie transakcje i takich Klientów?  

Iwona Jedlińska: To przede wszystkim relacje jakie nas łączą z lokalnymi przedsiębiorcami, ale także kreatywność naszych pracowników i aktywne poszukiwanie nowych Klientów. Oferta Banku Spółdzielczego  w Tomaszowie Lubelskim w niczym nie ustępuje bankom komercyjnym, przedstawiając  swoim Klientom pełny wachlarz produktów dostępnych na rynku z konkurencyjnymi cenami. Dzięki  dodatkowym produktom jakie zapewniają nam Spółki z Grupy BPS jesteśmy w stanie pozyskać Klienta i zaproponować mu  kompleksową obsługę  w jednym, najlepiej „swoim” lokalnym  banku spółdzielczym. 

Sylwia Węgrzynowska: Jak Pani zdaniem taka współpraca wpływa na rozwój Banku?

Iwona Jedlińska: Dzięki transakcjom leasingowym, Bank przede wszystkim jest w stanie zaoferować  szeroki zakres  usług bankowych,  nie tracąc nie tylko relacji z Klientem ale wręcz odwrotnie. Właśnie w ten  sposób minimalizujemy ryzyko utraty Klienta na rzecz innych grup bankowych w wyniku działań podejmowanych przez ich firmy leasingowe ale również jesteśmy w stanie pozyskać nowych Klientów, którzy dzisiaj oczekują „pełnej palety produktowej” dostępnej w Banku. Biorąc dodatkowo pod uwagę aktualną sytuację niskich stóp procentowych to także szansa dla Banku na dodatkowe przychody prowizyjne, dlatego cały czas motywuję swoich Pracowników do dalszego działania  i zachęcam do tego Zarządy innych Banków Spółdzielczych z naszego Zrzeszenia. Należy dodać,  iż współpraca z BPS Leasing  to również korzyści dla samego Pracownika, który ma możliwość udziału w konkursach i wygrywania licznych nagród rzeczowych lub materialnych.

Sylwia Węgrzynowska: Pani Prezes bardzo dziękuję za rozmowę i życzę nam sukcesów na tym polu.

Iwona Jedlińska: Ja również dziękuję za rozmowę. Liczę na owocną współpracę  i zapraszam Klientów do zapoznania się z ofertą Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.