Zmieniamy się dla Was

06-03-2020

Strony Biznesu: rozmowa o rozwoju oferty leasingowej w bankowości spółdzielczej z Prezesem Zarządu BPS Leasing - Panem Tomaszem Szurmakiem.

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.