Skip to main content
28-01-2020
Miło nam poinformować, iż BPS Leasing został laureatem Godła „Laur Klienta – ODKRYCIE ROKU 2020” w kategorii usługi leasingowe w ramach ogólnopolskiego konkursu popularności...
13-01-2020
Szanowni Państwo, Doradcy Bankowi współpracujących Banków Spółdzielczych Grupy BPS, Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w naszym konkursie Lider leasingu! Pragniemy poinformować, iż w wyniku ...
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.